Thursday 12 January 2023

Frasa Menarik Dalam Karangan SPM

 Frasa menarik dalam karangan

1.Memanifestasikan fikiran - Menggunakan idea dengan sebaik-baiknya

2.Menukilkan kata-kata - Menulis / bercakap sesuatu

3.Memberikan impak - Mengakibatkan / menyebabkan

4.Rentetan senario itu - Selepas fenomena itu

5.Jika ditelusuri - Jika dikaji secara mendalam

6.Penyalur ilmu - Pemberi banyak pengetahuan

7.Alaf baharu - Masa terkini

8.Mutakhir ini - Pada masa kini

9.Seantero dunia - Seluruh dunia

10.Menikam sanubari - Merosakkan perasaan

11.Meluaskan horizon pemikiran - Meluaskan pandangan / pemikiran

12.Menggabungjalinkan elemen - Menggunakan pelbagai aspek

13.Merangsang ekonomi - Mengaktifkan proses jual beli

14.Lebih intelektual dan berketerampilan - Lebih bijak dan berkebolehan

15.Bitara - Tiada tandingan / eksklusif / hanya satu-satunya

16.Simbiosis - Dua benda yang saling berkaitan

17.Masih bermain dengan fantasi - Berkhayal / bermenung / tidak berfikiran matang

18.Mendabik dada - Kesombongan akibat kejayaan / keangkuhan

19.Mengkodifikasikan undang-undang - Menyelaras undang-undang / peraturan

20.Kestabilan spiritual dan fizikal - Keseimbangan rohani dan jasmani

21.Mekanisme kawalan - Alat / aspek yang mengawal sesuatu

22.Pandangan sarwa - Pemikiran biasa / umum

23.Anjakan paradigma - Perubahan demi kemajuan atau kebaikan

24.Relevan dengan kehendak zaman - Diterima dengan perubahan dari semasa ke semasa

25.Landasan berfikir - Cara berfikir

26.Masyarakat konvensional - Masyarakat umum / biasa

27.Mengaibkan diri - Memalukan diri

28.Alma mater - Sekolah / universiti / tempat pelajar

29.Kemapanan fikiran - Keteguhan cara berfikir

30.Alpukah - Daya usaha / inisiatif

31.Bacul - Tidak bersemangat

32.Badai kehidupan - Cabaran hidup

33.Inteligensia - Kumpulan manusia yang pandai

34.Berkongkalikung - Bersepakat

35.Bukti yang konklusif - Bukti yang kukuh

36.Praja - Kota / negeri

37.Prakarsa - Inisiatif / daya usaha

38.pramusaji - Pelayan tetamu di restoran

39.Rutin harian - Kerja yang biasa dilakukan dan sehari-hari

40.Nawaitu diri - Keinginan diri

41.Narsisistik - Terlalu memuji diri sendiri

42.privasi - Keadaan atau suasana bersendiri tanpa sebarang gangguan

43.Portfolio menteri - Tugas menteri

44.Pentas siasah - Dunia politik

45.Polemik - Bahas / debat / konflik

46.Melikwidasikan - Membubarkan / memansuhkan

47.Linglung - Hilang ingatan

48.Falah - Kejayaan / kemenangan

49.Interpretasi - Tafsiran / penjelasan

50.Bersilengah - Bersikap tidak tahu

Kredit: Cikgu Harliza

Post a Comment

Popular Posts